Schoolraad

Beste ouders

De voorzitter van onze schoolraad is Mevrouw Bricmont Julie-May.

Wat doet de schoolraad?

De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan, de leden worden voor een periode van vier jaar verkozen.

Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee door advies te geven over hoe de school reilt en zeilt, welke uitstappen de leerlingen maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod. Personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de sociale, economische en culturele milieus maken deel uit van de schoolraad.

2 à 3 keer per jaar komt de schoolraad samen.

De leden van de schoolraad kunnen we onderverdelen in 4 groepen:

  • 3 ouders
  • 3 personeelsleden
  • 2 leden uit de lokale gemeenschap (bv. de plaatselijke middenstandsvereniging, theatergroep, sportclub,…)