Vijfde leerjaar

Ons vijfde leerjaar
Welkom in het vijde leerjaar bij de nieuwe juf .

Klik op de titels van het nieuwsberichtje om meer over je kapoen te weten te komen.