internationaliseringsprojecten

Er lopen twee internationaliseringsprojecten op school:

1.Outdoor education/Outdoor learning   https://twinspace.etwinning.net/84535/home

Onze school is, samen met vier andere Brusselse GO!-basisscholen, partner in het internationale KA1-project ‘Outdoor basisscholen in Brussel’ dat gefinancierd wordt via het Erasmus+-programma van de Europese Commissie. Om ‘outdoor education’ in te richten, hebben we bovendien competente professionals nodig die met kennis inzake en weldoordachte lesmethodieken de kinderen kunnen stimuleren, motiveren, uitdagen en ondersteunen. In de cursus ‘Learning in a natural environment’ in het Verenigd Koninkrijk hebben twee leerkrachten van elke school theoretisch inzicht verworven in het leerproces van kinderen in een natuurlijke omgeving. In de cursus ‘Nature as a fantastic classroom’ in Zweden hebben zij de nodige vaardigheden en tools verwerven om ‘outdoor learning’ toe te passen in hun eigen lespraktijk en innoverende methodieken en lesideeën te hanteren om de leerlingen niet enkel de leerstof van de verschillende vakgebieden bij te brengen, maar evenzeer sociale en onderzoeksvaardigheden (bv. samenwerken, probleemoplossend denken…). Ten slotte hebben onze leerkrachten in de cursus ‘New ways of learning developing creativity, motivation and curiosity’ te Tsjechië geleerd hoe ze door buitenactiviteiten hun klasmanagement kunnen verbeteren, hoe ze hun leerlingen kunnen motiveren en hoe ze hun nieuwsgierigheid kunnen aanwakkeren door zelf de leerstof te ervaren en mede in te staan voor hun eigen leerproces.  In de eerste week van december 2019 zullen 12 personen (directeurs, leerkrachten, zorgcoördinatoren, ouder, een lid van de Raad van Bestuur van onze scholengroep – en met het budget organisational support ook één van onze architecten van de dienst Infrastructuur) op jobshadowing gaan in Zweden. Ze worden daar ontvangen door Anders Scszepanski, professor en expert in Outdoor education, en SPETSA. Zij zullen de deelnemers meenemen naar echte outdoor primary schools in Zweden en hen zo nauwer laten kennismaken met hun dagelijkse werking, organisatie, schoolinfrastructuur en aanpak. De deelnemers kunnen goede praktijkvoorbeelden in actie zien, vragen stellen en in gesprek gaan met de directeurs, leerkrachten, leerlingen en experts ter plaatse en aldus geïnspireerd en gewapend met do’s en don’ts terugkeren om het geleerde te implementeren in de eigen onderwijspraktijk. In voorjaar 2020 zal professor Anders Szczepanski (van de universiteit van Linköping en via SPETSA) 5 dagen naar Brussel komen en in intensieve workshops in onze 5 deelnemende scholen aan de slag gaan met onze schoolteams omtrent de implementatie van outdoor education: tips voor infrastructuur en organisatie, materialen, visieontwikkeling rond outdoor education, concrete lespraktijken enz.

2.Cradle

CRADLE is een Erasmus+-project dat als doel heeft een nieuwe onderwijsmethode te ontwikkelen voor basisscholen en het potentieel daarvan wenst te verkennen.
Door vier innovatieve outputs zal de CRADLE-onderwijsmethode een vakoverschrijdende activiteit-gestuurde, leerlinggerichte, oriënterende les- en leermethode gebruiken, waarbij gefocust wordt op het simultaan ontwikkelen van een vreemde taal en ondernemerschapscompetenties bij jonge leerlingen (8-12 jaar). De toepassing van de CRADLE-methodologie stelt de interesse, leergierigheid en zin voor initiatief van de leerlingen centraal binnen het leerproces. De klemtoon ligt op het bewust ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties, die de basis vormen voor levensvaardigheden: probleemoplossend vermogen, persoonlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, leergierigheid, communicatie en samenwerking, die allen leiden tot zelfredzaamheid en waardenvorming.