CLB

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO! Brussel werkt samen met jouw school.

Het adres van ons CLB:
Technologiestraat 1
1082 Sint-Agatha-Berchem

Algemeen telefoonnummer: 02 479 25 05

Directeur: Dries Vandermeersch
Beleidscoördinator: Chris Savonet
directie@clbbrussel.be; info@clbbrussel.be

Jana Spillebeen is de contactpersoon voor onze school.               

Telefoonnummer: 024792505                                                                                                          

Mailadres: Jana.Spillebeen@clbbrussel.be

CLB-folders zijn te verkrijgen via het schoolsecretariaat.